സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വന്‍ വര്‍ധന

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ വര്‍ധന. പവന് 440 രൂപ കൂടി 33,320ല്‍ എത്തി. ഗ്രാം വിലയില്‍ 55 രൂപയുെട വര്‍ധന. 4165 രൂപയാണ് ഒരു ഗ്രാം സ്വര്‍ണത്തിന്റെ വില.

പവന്‍ വില ഇന്നലെ 33,0000ന് താഴെ എത്തിയിരുന്നു. പതിനൊന്നു മാസത്തെ കുറഞ്ഞ വിലയാണ് ഇന്നലെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 32880 രൂപയായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ പവന്‍ വില.

സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ കഴിഞ്ഞ മാസം ഏറ്റക്കുറച്ചിലാണ് അനുഭവപ്പെട്ടത്. രാജ്യാന്തര വിപണിയിലെ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്വര്‍ണ വിലയില്‍ പ്രതിഫലിക്കുന്നത്.