വാവ സുരേഷിന് പാമ്പുകടിയേറ്റു, അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു

തിരുവനന്തപുരം : പ്രശസ്ത പാമ്പുപിടുത്തക്കാരൻ വാവസുരേഷിന് പാമ്പ് കടിയേറ്റു. പത്തനാപുരത്താണ് സംഭവം അണലിയാണ് കടിച്ചതെന്ന് സൂചന. അത്യാഹിത വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപിച്ചു.